Lp.
Nr referencyjny
Wartość szacunkowa
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Przedmiot zamówienia
Tryb
Termin
składania ofert


1-2018 Kompleksowa obsługa serwisowa analizatorów wydechu znajdujących się na wyposażeniu KWP w Opolu
Piątek, 16 Luty 2018 00:00

 
WS-Z.2380.1.2018
Poniżej
144 000 euro

50410000-2 38434000-6

„Kompleksowa obsługa serwisowa analizatorów wydechu znajdujących się na wyposażeniu KWP w Opolu”

alt
UWAGA! Zmiana SIWZ
i terminu otwarcia ofert

 

przetarg nieograniczony

28.02.2018
godz. 11:00 

 
 
 
 
Więcej…