Lp.
Nr referencyjny
Wartość szacunkowa
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Przedmiot zamówienia
Tryb
Termin
składania ofert

UWAGA WYKONAWCY !!!

W 2018 roku wdrożona zostanie kompleksowa elektronizacja procesu udzielania zamówień publicznych. << Komunikat >>52-2018 Dostawa opon do pojazdów służbowych KWP w Opolu - zad nr 3 opony zimowe
Piątek, 10 Sierpień 2018 00:00

 
WS-Z. 2380.52.2018
Powyżej
144 000 euro

34351100-3

Dostawa opon do pojazdów służbowych KWP w Opolu -zad nr 3 opony zimowe

przetarg nieograniczony

termin składania ofert
20.09.
2018
godz. 11:00

 
 
 
 
Więcej…
 
50-2018 Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
Środa, 18 Lipiec 2018 00:00

 
WS-Z.2380. 50.2018
Powyżej
144 000 euro

09310000-5
Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
Uwaga!  zmiana
alt
przetarg nieograniczony
termin składania  ofert
23.08.2018
g.11:00
 
Więcej…