Lp.
Nr referencyjny
Wartość szacunkowa
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Przedmiot zamówienia
Tryb
Termin
składania ofert53-2019 Świadczenie usług medycznych z zakresu badań osób zatrzymanych przez Policję do celów prewencyjnych i procesowych
Piątek, 15 Listopad 2019 00:00

 
WS-Z.2380.53.2019
Poniżej
144 000 euro

85140000-2

Świadczenie usług medycznych z zakresu badań osób zatrzymanych przez Policję do celów prewencyjnych i procesowych

przetarg nieograniczony

26.11.2019
godz. 11:00

 
 
 
 
Więcej…
 
52-2019-Dostawa paliw do Stacji Paliw KWP w Opolu, Zad. 2 – Dostawa oleju napędowego
Poniedziałek, 04 Listopad 2019 00:00

 
WS-Z.2380. 52.2019
Powyżej
144 000 euro

09134100-8

Dostawa paliw do Stacji Paliw KWP w Opolu, Zad. 2 – Dostawa oleju napędowego


przetarg nieograniczony
 

 06.12.2019 godz. 11:00

  
 
Więcej…
 
51-2019-Dostawa paliw do Stacji Paliw KWP w Opolu, Zad. 1 – Dostawa benzyny bezołowiowej
Poniedziałek, 04 Listopad 2019 00:00

 
WS-Z.2380. 51.2019

Powyżej

144 000 euro

09132100-4

Dostawa benzyny bezołowiowej
do Stacji Paliw KWP w Opolu
przetarg nieograniczony
 

Termin składania ofert 05.12.2019 godz. 11:00

  
 
Więcej…