Lp.
Nr referencyjny
Wartość szacunkowa
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Przedmiot zamówienia
Tryb
Termin
składania ofert


12-2017 Remont i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Nysie, ul. Armii Krajowej 11-13 - kontynuacja
Piątek, 09 Czerwiec 2017 00:00

 
WS-Z.2380. 12.1797.2017

Poniżej
5 225 000 euro

45216111-5
45400000-1
45311000-0
45330000-9

 

Remont i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Nysie, ul. Armii Krajowej 11-13 - kontynuacja

przetarg nieograniczony

28.06.2017
godz. 11:00

 
Więcej…
 
11-2017-Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. ,,Komisariat Policji w Otmuchowie – budowa nowej siedziby, ul. Warszawska, dz. Nr 670/1’’
Czwartek, 01 Czerwiec 2017 00:00

 
WS-Z. 2380.11.1697.2017
Powyżej
135 000 euro

71220000-6
71400000-2
71320000-7

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.,,Komisariat Policji w Otmuchowie-budowa nowej siedziby, ul. Warszawska, dz. Nr 670/1"

przetarg nieograniczony

termin składania ofert
11.07.2017
11:00

 
 
 
 
Więcej…
 
8-2017 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. ,,Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach ul. Opolska – budowa nowej siedziby"
Piątek, 26 Maj 2017 00:00

 
WS-Z. 2380.8.1542.2017
Powyżej
135 000 euro

71220000-6
71400000-2
71320000-7

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.,,Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach ul. Opolska – budowa nowej siedziby"

przetarg nieograniczony

termin składania ofert
04.07.2017
11:00

 
 
 
 
Więcej…