Lp.
Nr referencyjny
Wartość szacunkowa
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Przedmiot zamówienia
Tryb
Termin
składania ofert


15-2017 Zakup policyjnego pojazdu nieoznakowanego segment C, dla KWP w Opolu
Wtorek, 01 Sierpień 2017 00:00

 
WS-Z.2380. 15.2377.2017

Powyżej
135 000 euro

34110000
 

  Zakup policyjnego pojazdu nieoznakowanego, segment C, dla KWP w Opolu
Uwaga!  zmiana
alt
przetarg nieograniczony

termin składania  ofert
07.09.2017
g.11:00

 
Więcej…
 
16-2017 Termomodernizacja kompleksu budynków administracyjno-diagnostycznych KWP w Opolu, ul. Oleska 93-95 - budynek administracyjno-diagnostyczny WT
Czwartek, 03 Sierpień 2017 00:00


 
 
WS-Z.2380. 16.2396.2017

Poniżej
5 225 000 euro

 

45453000-7
45400000-1

 

45421100-5

45260000-7

45331100-7

45311000-0 

45315700-5

alt
  Termomodernizacja kompleksu budynków administracyjno-diagnostycznych KWP w Opolu, ul. Oleska 93-95 - budynek administracyjno-diagnostyczny WT


Projekt „Termomodernizacja kompleksu budynków administracyjnych KWP w Opolu przy ulicy Oleskiej”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0174/16-00

przetarg nieograniczony

21.08.2017
godz. 11:00

 
Więcej…